Zaujímavosti o zraku

Najdôležitejšie zrakové funkcie:

1. Centrálna zraková ostrosť je schopnosť oka jasne rozpoznať predmety a dianie v okolí pri normálnom dennom svetle.

20% účastníkov cestnej premávky je krátkozrakých, tj. že vidia dobre v oblastiach blízkych, zatiaľ čo predmety v diaľke ostro vnímané nie sú.

30% sú ľudia ďalekozrakí, ktorí majú problémy pri pozeraní do diaľky. Ďalekozraký vodič podáva maximálny výkon trvalo, oči sa ľahko unavia a nasleduje náhodné neostré videnie.

Pri zhoršenej zrakovej ostrosti vodič neohrozuje len seba, ale i ostatných účastníkov premávky. Len ten, kto ostro vidí, môže správne odhadnúť rýchlosť a vzdialenosť protiidúcich vozidiel a s istotou tak predbiehať.

2. Videnie za šera a v noci

Ten, kto cez deň nepotrebuje podporu videnia, môže mať problémy v noci. Zraková ostrosť sa v noci značne redukuje. Pri riadení auta v tme sa od zdravých očí požaduje maximálny výkon!

Nočná myopia je zvláštna forma krátkozrakosti. Cez deň vidia títo ľudia jasne, ale v tme ich oči môžu zradiť. Takto postihnutí ľudia musia nosiť pri jazde v noci okuliare s odpovedajúcimi korekčnými šošovkami.

3. Citlivosť na oslnenie

Oslnením rozumieme obmedzenie videnia rušivými svetelnými zdrojmi. Svetlá protiidúcich vozidiel významne obmedzujú výkon zraku. Pri zvýšenej citlivosti na oslnenie sa svetlo javí rozptýlené ako pri pohľade cez špinavé sklo. Príčinou môžu byť rôzne zákaly oka (rohovky, šošovky, sklovca,...).

4. Zorné pole zahŕňa oblasť, ktorá je vnímaná bez pohybov hlavy a očí. Výpadky zorného poľa sú príznakom ochorenia očí. Objekty v pohybe budú vnímané príliš neskoro alebo vôbec. Ak máte pocit, že sa ostatné vozidlá z ničoho nič vynárajú, môže to byť známka poruchy zorného poľa!

5. Pohyblivosť očí

Zásadným predpokladom pre dobrú orientáciu v cestnej premávke je dostatočná pohyblivosť oka a hlavy. Predpokladom zachytenia všetkého, čo sa cestnej premávky týka, je nenarušená súhra oboch očí, ktorú zabezpečujú okohybné svaly. V prípade, že táto funkcia oslabne, je stratená cieľová istota pohybu očí pri pozeraní. Pozor! Pálenie očí, bolesti hlavy, únava a náhodný zdvojený obraz môžu byť známkou tejto poruchy. Schopnosť rozoznať hĺbku priestoru je veľmi dôležitá pri cúvaní, parkovaní a otáčaní.

6. Farebné videnie

Poruchy vnímania farieb v doprave sú faktorom neistoty, pretože tu sa farby používajú pre informáciu signálnymi svetlami alebo pre varovanie. Nebezpečná je pre vodiča slabosť na farbu červenú, pretože sa podľa koncových svetiel orientuje v hmle alebo pri snežení.

Pokiaľ ste pri čítaní predchádzajúcich odstavcov mali pocit, že sa Vás ten, či onen problém týkal, nechajte si vyšetriť oči.


Anatómia oka

Naše Služby

  • Predaj a servis dioptrických a slnečných okuliarov
  • Predaj kontaktných šošoviek
  • Individuálne multifokálne šošovky

všetky služby

Vyšetrenia

  • Vyšetrenie očným lekárom, optometristom
  • Aplikácia kontaktých šošoviek
  • Meranie fórií – prizmatických dioptrií

všetky služby

Platba možná: